Bewonersraad werkt samen met gebiedscoördinator

De vrijwilligers in de bewonersraad werken samen met de gebiedscoördinatoren van Woonbron. Eén van hen is Arjan van de Oever, hij is sinds juni dit jaar gebiedscoördinator van Woonbron in Prins Alexander. In de afgelopen maanden is Arjan vooral bezig geweest met wat hij noemt ‘normale bedrijfsvoering’. Er zijn immers in Prins Alexander op dit moment niet echt grootschalige renovatie- of onderhoudsprojecten. Met ‘normale’  werkzaamheden bedoelt Arjan dat hij in actie komt als er dingen niet lopen zoals het zou moeten. Dat kan zijn als er sprake is van bijzondere overlast of bijvoorbeeld als woningen langer leeg staan dan normaal is. “Ik ga dan toch uitzoeken wat er aan de hand is en welke oplossingen ik kan aandragen” vertelt Arjan.

Meer bijzondere werkzaamheden kwamen voor toen bijvoorbeeld afgelopen oktober brand uitbrak in een van de woningen van Woonbron in Ommoord. “In overleg met de afdeling communicatie organiseer ik dan een informatiebijeenkomst voor bewoners. We kijken dan welke personen en welke informatie nodig is om omwonenden gerust te stellen. Ik zorg voor praktische zaken zoals bijvoorbeeld vraagformulieren”, vertelt Arjan ons.

Contact met bewonerscommissies

“Ik heb best vaak met bewonerscommissies te maken. Sowieso hebben we als team een voor- en najaarsoverleg, maar regelmatig zijn er tussendoor ook vragen die wij zo goed mogelijk beantwoorden. Ik zit zelf lang niet altijd bij de reguliere vergaderingen. Meestal doet de sociaal beheerder uit ons team dat. Soms doe ik het zelf, dat verschilt per situatie.”
Arjan is in het algemeen heel blij met de commissies. Hij vindt het prettig dat bewoners vertegenwoordigd zijn, waardoor er voor Woonbron een duidelijk aanspreekpunt is. “We hebben daardoor ook sparring partners. Het is heel fijn om samen op te trekken. Dat doen we bijvoorbeeld als een bewoner met een vraag komt. We zoeken dan samen naar het beste antwoord”, aldus Van de Oever.

“Het blijft wel heel lastig om de achterban goed te vertegenwoordigen. Er is slechts een beperkt aantal mensen bereid om te helpen in de bewonerscommissies of in het overkoepelende CPRW, de bewonersraad van Woonbron. Het zou goed zijn als er steeds nieuwe mensen betrokken raken voor een brede vertegenwoordiging van de achterban”, voegt Arjan van de Oever tot slot toe. 

Social media

Hier volgt binnenkort de link naar onze Facebook-pagina