Weblinks

Gemeenten

Gemeente Nissewaard

Gemeente Delft

Gemeente Rotterdam

Gemeente Dordrecht 

Bouwen en klussen Centrum voor duurzaam bouwen 
Overheid

Wet en regelgeving
Hulp bij zoeken naar wetten en regels

BZK
 Ministerie van BZK

Landelijke verenigingen

Vereniging Eigen Huis
Vereniging Eigen Huis is sinds 1974 wereldwijd de grootste consumentenorganisatie voor eigenwoningbezitters.

De Woonbond
De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen. 

 

Over ons

De CPRW is de bewonersraad van Woonbron. De leden zijn de wettelijke vertegenwoordigers van alle huurders en eigenaren van woningen van Woonbron. De CPRW adviseert over diverse beleidszaken, denkt mee over actuele thema’s en waar nodig signaleert zij problematiek. Binnen een corporatie als Woonbron met 45.000 woningen in Rotterdam, Nissewaard, Delft en Dordrecht spelen er altijd wel zaken die door de CPRW kritisch worden gevolgd.