Nieuwe stap voor CPRW feestelijk gevierd

Donderdag 14 december ondertekenden de bestuursleden van de CPRW de statuten van de oprichtingsakte van hun nieuwe Stichting CPRW. ‘Dit is een belangrijke stap voor alle bewoners van Woonbron,’ aldus Bert Wijbenga, bestuursvoorzitter van Woonbron, tijdens de feestelijke oprichting.

Wedergeboorte
Voorzitter van de CPRW Jan van Renssen: ‘Deze nieuwe stap voor de bewonersraad voelt als een wedergeboorte. We zijn nu officieel een stichting en hebben tegelijkertijd een nieuwe website en een nieuw logo. Alles is aangepast aan de tijd van nu. Dat is vooral goed voor de continuïteit en opvolging.’

Nieuwe leden gezocht
Er is een campagne gestart voor het werven van nieuwe leden voor de CPRW. Huurders worden van harte uitgenodigd te solliciteren als nieuw lid van onze raad. Hoe jong of oud je ook bent en wat je achtergrond ook is. De CPRW is op zoek naar bewoners met een kritische en frisse blik. Wij vragen van u betrokkenheid bij het wonen en reilen en zeilen van de corporatie. De raad brengt onder andere adviezen uit over huurverhoging en onderhoud van de woningen. Daarnaast zijn we met twee leden vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen. De nieuwe Woningwet geeft veel bevoegdheden aan huurdersraden. Kortom, als u dit boeiend en interessant vindt en er meer over wilt weten, stuur dan een mail naar secretariaat@cprw.nl.

Woonbron steunt deze campagne en maakt graag kennis met nieuwe leden.  

Social media

Hier volgt binnenkort de link naar onze Facebook-pagina