Home
Welkom op de site van de Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW).

De CPRW site is constant onderhevig aan veranderingen, kom dus regelmatig kijken.

Belangrijk nieuws: VvE's kunnen zich hier melden voor nadere informatie over de nieuwe participatie.
U kunt naar aanleidng van de brief die u ontvangen heeft meer informatie en of ondersteuning krijgen.
Neem contact op met het secretariaat van de CPRW via
secretariaat@cprw.nl

Eind 2000, na de fusie van de woningcorporaties Woonbron en Maasoevers, hebben de bewonersverenigingen VBC (Vereniging BewonersCommissies) IJsselmonde, VBR (Vereniging van BewonersRaden Hoogvliet/Pernis) en BVS (Bewonersvereniging De Samenwerking Spijkenisse) besloten tot samenwerking.

In 2004 trad de HVD (Huurdersvereniging Delft) tot de federatie toe, omdat Delftwonen fusiepartner van WoonbronMaasoevers werd.

Op 12 mei 2004 was de formele fusie tussen WoonbronMaasoevers en Delftwonen een feit.
In de loop van 2006 werd de naam in Concernparticipatieraad Woonbron (CPRW) veranderd.

De CPRW overlegt exclusief met de bestuurders van Woonbron.

De voorzitter van de BVS functioneert als voorzitter van de CPRW en de secretaris van de VBC IJsselmonde functioneert ook als secretaris van de CPRW en neemt deel aan de gezamenlijke agendacommissies van Woonbron en CPRW.

De CPRW is steeds aanwezig geweest bij alle themabijeenkomsten: o.a. over Huurders in een VvE, over het KWH-participatielabel, over Overlastaanpak en over de Kwaliteit van de corporatie De CPRW heeft ook regelmatig overleg met leden van de Raad van Commissarissen.

De CPRW is ook medeondertekenaar van het convenant duurzaamheid, dat in 2008 werd gesloten met Woonbron, Woonbond en Stichting Natuur en Milieu.


Meer lezen? De volledige jaarverslagen zijn online te raadplegen:

PDF kunnen lezen, Download de benodigde Acrobat Reader via deze link:
Acrobat Reader